"Den mystiska brandstationen" är en gammal skuld från tiden för andra världskriget som Luleå kommun är skyldig att ta tag i.

Så kommenterade projektledaren för utredningen, Jan Henrik Hallebjörk, den underjordiska konstruktionen som Luleå kommun upptäckte på Skurholmen under senhösten 2017.

"Den mystiska brandstationen" verkade enligt Norrbottens-Kuriren vara en kvarlämning av ett brandvärn från andra världskriget där boende skulle kunna söka skydd mot luftvärnskanoner.

Nu ryker den mystiska brandstationen. Kostnaden är beräknad till 1,7 miljoner kronor.

– Stadsbyggnadsnämnden har idag (på torsdagen, reds.anm) beslutat att det gamla skyddsvärnet ska rivas under 2018, enligt Anja Johansson, ordförande för Stadsbyggnadsnämnden. Anledningen är att den underjordiska konstruktionen orsakar fuktskador och sprickbildning på ett befintligt garage i området.