Den kända radiojournalisten och filmaren Gunilla Bresky bor i bostadsrättsföreningen Södra hamn. Hon är kritisk till att stadsbyggnadsnämndens majoritet, Socialdemokraterna avser att ta beslut att riva gångbron över Södra hamnleden. Beslutet ska tas vid torsdagens sammanträde.

– Jag anser att det är ett löftesbrott. Remissinstanserna krävde att gångbron skulle byggas för att man skulle få bygga i Södra hamn. Nu finns området, det var ett villkor från länsstyrelsen och Vägverket att ordna en säker övergång, säger Gunilla Bresky som följer frågan även om hon inte längre sitter i bostadsrättsföreningens styrelse.

De som skulle ha störst nytta av gångbron kan inte använda den, eftersom hissarna har varit trasiga och avstängda i två år påpekar Gunilla Bresky. Det innebär att rullstolsburna och gående med rullator inte tar sig ned till gatuplanet från gångbron.

– Det gör att väldigt många inte kan använda den. Jag är frisk än så länge, så jag har inga problem, säger Gunilla Bresky.

Ansvariga politiker, som stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson hävdar att kostnaden för att renovera gångbron inte är försvarbar.

– Jag ser hela tiden till principfrågan. Vilka löften ska man tro på från politikerna? 30 år senare när tre generationer yngre politiker inte kan frågan och inte ens vill läsa på den, säger Gunilla Bresky.

– Det är sorgligt att se hur det ser ut i dag och de senaste åren, hur kommunal egendom har fått förfalla på det sättet, konstaterar Gunilla Bresky.