Bristen på kompetent arbetskraft börjar bli alltmer kännbar för både privata företag och offentlig sektor i Norrbotten, det har Arbetsförmedlingen papper på. Bland privata företagare uppgav var tredje att de har brist på arbetskraft och inom offentlig sektor var siffran 68 procent när den senaste intervjuundersökningen gjordes hösten 2017.

Bristen på arbetskraft leder till att privata företag måste tacka nej till ordrar, medarbetare måste arbeta mer övertid och att kvaliteten försämras i offentlig sektor.

– Vi behöver arbetskraft, så enkelt är det, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden.

Här är utrikesfödda en outnyttjad resurs som arbetsgivarna måste bli bättre på att ta till vara menar han.

Ändå ligger Luleå bra till vid en jämförelse med riket och andra Norrlandsstäder. Under 2017 hade totalt 55 procent av de som lämnade etableringen i Luleå ett arbete eller var i utbildning efter 90 dagar. I riket är motsvarande siffra 33 procent, i Skellefteå 48 procent, Umeå 43,5 procent, Sundsvall 33,8 procent och Gävle 21 procent.

I projektet Workplace Luleå matchas arbetssökande utrikesfödda Luleåbor mot företag som har ett behov att rekrytera arbetskraft. Lindelwa Mettävainio har genom projektet Workplace Luleå fått jobb i fyra månader på Nyhléns Hugosons. Hittills har tio personer fått placeringar genom projektet som startade i höstas.

– Jag kom till Sverige från Sydafrika för nio månader sedan och trodde att jag kanske skulle få vänta i två år innan jag fick ett jobb. När workplace Luleå erbjöd mig en plats kände jag mig jätteglad, säger Lindelwa Mettävainio.

Hon lovordar chefer och medarbetare på Nyhléns Hugosons.

– Man känner sig mera ansvarig, jag betalar skatt. Jag har värdighet i samhället, fortsätter hon.

Personalchefen Annika Gåhlin tror att många arbetsgivare är rädda för att utrikesfödda ska ha språksvårigheter.

– Det har varit en tröskel för oss, förstår de våra säkerhetsföreskrifter? exemplifierar Annika Gåhlin.

Hon lyfter fram att de som arbetsgivare har fått hjälp och stöd i projektet.

– Uppstår det något problem, då får man hjälp, säger Annika Gåhlin.

Annika Gåhlin bekräftar bilden att det blivit svårare rent allmänt att rekrytera personal.

– För några år sedan var det problem att hitta specialister. På senare år har det blivit jättesvårt att hitta personal, säger Annika Gåhlin.