I förra veckan meddelade Internationella engelska skolan att man inte kommer att öppna skola i Södra hamn till hösten. Bolaget söker nu efter en lämpligare lokal.

– Vi tittar tillsammans med Internationella engelska skolan på vad det finns för möjligheter. Vi söker brett, säger Johan Lång, affärschef för Diös i Luleå.

Diös nu hitta andra hyresgäster till kontorslokalerna i Södra hamn.

– Vi jobbar med ett upplägg som känns lovande, vi räknar med att kunna ge besked under första kvartalet, det pågår en del förhandlingar, säger Johan Lång.

Han vill inte uttala sig om vad för slags verksamhet det gäller eller om det är frågan om en nyetablering.