I ett antal artiklar har vi den senaste tiden granskat och redovisat regionrådet Kenneth Backgårds dator- och telefoninköp, arvoderade sidouppdrag och resor. En granskning som väckt starka positiva och negativa känslor hos våra läsare. Precis som det ska vara med angelägen, granskande journalistik.

Några av kritikerna hävdar att vi skulle ha en politisk ”agenda” där vi på något sätt skulle ha egna intressen av att framställa Backgård i dålig dager. Det är ett argument som alltid dyker upp när vi granskar, oavsett vem vi granskar, och oavsett politisk tillhörighet. Det räcker att följa Norrbottens Medias nyhetsarbete över tid för att konstatera att vi aldrig har någon politisk agenda. Den enda agenda vi har är att granska den makt som utövas av folkvalda politiker, oavsett partitillhörighet. Politikerna är valda av folket och de handhar våra gemensamma resurser. Det är självklart att makthavare ska granskas av våra journalister. Det är själva kärnan i vårt journalistiska uppdrag, och någonting som våra läsare med rätta kräver och förväntar sig av oss.

Kenneth Backgård har efter en mycket lång tid i opposition i landstinget (regionen), nu tillträtt som Norrbottens mäktigaste politiker. Ingen annan folkvald politiker i Norrbotten har mer länsövergripande makt. Med makt följer ansvar. Makt och ansvar över gemensamma resurser ska tåla granskning. Det är grunden för en fungerande demokrati.

Inte i någon del av vår granskning av Kenneth Backgård har vi tagit ställning till rätt eller fel. Vi har redovisat fakta och ställt relevanta frågor. Det är upp till läsarna att ställning till det vi redovisar.

Vi kommer att fortsätta att granska makthavare. Objektivt och faktabaserat. Oavsett vilket parti de företräder. Tipsa oss gärna!