– Det känns fel att jag måste slösa mina föräldradagar när jag tar hand om Madelene i Umeå – utan Alina, säger han.

Inte heller får  mormor eller farmor någon ersättning från Försäkringskassan när de passar Alina. De måste ta semester.

William hade önskat att han skulle få ta ut det som kallas tillfällig föräldrapenning när ordinarie vårdnadshavare är sjuk. Eller ännu hellre att far- och morföräldrar fick ta tillfällig föräldrapenning och att William själv fick ersättning för vård av anhörig.

Artikelbild

| "William är min stora trygghet när jag åker till Umeå", berättar Madelene Isaksson, som just nu är hemma med honom och dottern Alina i Luleå för att vila upp sig mellan cellgiftsbehandlingarna.

Men inget av detta är möjligt. Skälet är att Alina är yngre än åtta månader.

– Vi tycker det är konstigt att gränsen går vid just åtta månader. Kan man inte göra undantag? Nu blir ju vi ekonomiskt lidande av att hon är yngre än åtta månader.

Enligt Försäkringskassan är åttamånadersgränsen en gammal regel som lever kvar. Det handlar om att man inte ska kunna avbryta sin planerade föräldraledighet och ta exempelvis vård av sjukt barn för att sedan förlänga den ordinarie föräldraledigheten som är planerad tillsammans med arbetsgivaren.

– Vi kan bara tala om hur lagstiftningen ser ut. Vi har inget bedömningsutrymme och ingen möjlighet att göra undantag, säger Jenny Cederborg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Artikelbild

| Madelene Isaksson och William Larsson varvar cancerbehandlingarna i Umeå med att vara hemma med Alina, fyra månader. "Det är hon som får mig att ladda batterierna", säger Madelene.

Däremot för de en regelbunden dialog med departement och lagstiftare om konsekvenserna av lagstiftningen, påpekar hon.

– Då tar vi upp frågor som vi har fått in från allmänheten. Och eftersom det är ett väldigt ömmande exempel så kommer jag att ta upp det nästa gång i vår samarbetsdialog.