De smittade är familjemedlemmar och ingen utanför familjen verkar ha insjuknat.

Sjukvården höjer uppmärksamhetsnivån för mässlingsymtom.

Enligt folkhälsomyndigheten har färre än 60 fall av mässling rapporterats per år under 2000-talet. Alla fall har haft koppling till smitta utomlands.

”Ibland sker en begränsad spridning i Sverige runt personer som blivit smittade utomlands. Majoriteten av dem som insjuknar är ovaccinerade.”, skriver myndigheten.

Den första familjemedlemmen som insjuknade var en kvinna. Hon hade rest i Sydostasien och strax efter sin hemkomst insjuknade hon i hög feber, frossa och torrhosta. Kvinnan kom hem till Norrbotten i mitten av augusti.

Det tog några dagar innan kvinnan utvecklade utslag.

– Först då började vården att misstänka mässlingsdiagnos, men trots att man tog prover kunde detta inte verifieras, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Kort därefter, i början på september insjuknade kvinnans barn. Barnet var ännu inte vaccinerat. Klassiska symptom inklusive utslag som skvallrade om mässlingen utvecklades bara inom några dagar. Barnet isolerades i ett rum på Sunderby sjukhus.

Andra kan ha smittats av mamman under sista veckan i augusti då hon bland annat besökte sjukvården.

– Tiden mellan smitta och insjuknande är normalt 10–12 dagar och patienten var smittsam i slutet på augusti, så vi kan nog snart blåsa faran över avseende ytterligare fall smittade av mamman, säger Anders Nystedt.

Barnet i sin tur uppges inte ha fört smittan vidare under den smittsamma perioden.

– När barnet kom i kontakt med vården lades det in direkt på isoleringsplats så där förutsätter vi att det inte ska ha uppkommit några smittkedjor, säger Anders Nystedt.

En utredning av det inträffade har startats upp av Smittskydd Norrbotten och vårdhygien inom Region Norrbotten i samråd med infektions- och barnklinikerna.

Möjligt exponerade ska utredas.

Vi återkommer med mer information.