Det är miljöåklagare som utfärdat företagsbot sedan företaget brutit mot skyddsföreskrifterna för Gäddviks vattentäkt.

Företaget säljer bland annat olja och har hanterat 3,5 ton petroleumprodukter i skyddszonen utan giltigt tillstånd.