Kampen om vem som efterträder Yvonne Stålnacke som kommunalråd, vid sidan av Niklas Nordström, hårdnar.

I tisdags utfrågades de tre kandidaterna Lenitha Ericsson, Emma Engelmark och Carina Sammeli i en hearing i Stadshuset som lockade hundratalet åhörare.

Senast den 10 maj ska nomineringsförslagen från de cirka 25 olika S-föreningarna ha inkommit till valberedningen.

– Hittills är det bara SSU och Stadsviken-Malmudden som har skickat nomineringar till oss, säger Lennart Törnlund, valberedningens ordförande.

Valberedningen presenterar sin kandidat utifrån de inkomna förslagen den 17 maj och därefter avgörs frågan vid Socialdemokraternas representantskapsmöte den 29 maj.

Totalt 88 mandat är fördelade på de olika S-föreningarna. Antalet mandat i representantskapet avgörs utifrån storleken på föreningarna.

– Alla har tre grundmandat. Sen får man ytterligare ett mandat, per 50 extra medlemmar, säger Ingela Uvberg-Nordell, ombudsman i arbetarekommunen.

Största enskilda S-föreningen är Stadsviken-Malmudden med fem mandat, medan Innerfjärdarna, Hertsön och Östra har vardera fyra mandat.

Men de tyngsta rösterna kommer från IF Metalls sju representerade klubbar.

Totalt förfogar de över 22 mandat, eftersom SSAB Metall Tunnplåt har fyra egna mandat.

Detta kan jämföras med exempelvis Kommunal som, enligt våra uppgifter, endast har fyra mandat.

Peter Sköld, ordförande för IF Metalls samlade S-fackklubb, berättar att samtliga klubbar samlas i nomineringsmöte under torsdag och fredag för att enas om sin kandidat.

– Vi stod bakom Niklas Nordström och vi vill ha någon som han kan samarbeta med. Jag har en uppfattning om vem jag vill se men vill inte gå ut med detta ännu.

Enligt Mats Bäcklund, vice ordförande för IF Metall Verkstäder, är Emma Engelmark den enda kandidaten som har besökt SSAB för att träffa fackklubbarnas representanter och medlemmar.

– Emma frågade om hon fick hälsa på, så vi gick en rundvandring. Hon är mycket intresserad av det vi pysslar med och av stålindustrin i stort. Emma känns som en bra kandidat. Egentligen bara henne jag har haft bra samtal med.

Lenitha Ericsson och Carina Sammeli, då?

– De har aldrig frågat om de får komma på besök.

Men Christer Englund, IF Metall Verkstäders ordförande, har en annan favorit.

– Den jag vill se som kommunalråd är Lenitha Ericsson. Jag har mina åsikter om de övriga två kandidaterna, håller Lenitha Ericsson som den mest sakliga.

Tror du att IF Metalls val faller på Lenitha Ericsson?

– Det tror jag inte, kan inte förklara varför.

Christer Englund säger att Niklas Nordström inte delar hans favoritkandidat.

– Han var ute på besök på verket, när vi resonerade om ditt och datt. Då var vi inte överens, säger IF Metall Verkstäders ordförande på SSAB.