Det är doktoranden Helena Backman vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin som fått fram resultat som visar på en minskning av KOL mellan 1994-2009, samtidigt ökar antalet fall av astma.

– Det är såklart väldigt positivt att förekomsten av KOL minskat i Norrbotten, men varför astma ökar vet vi ännu inte, säger Helena Backman.

Luleåforskaren tror att resultaten har sin förklaring i minskade rökvanor i befolkningen under flera årtionden.

Disputationen äger rum fredagen 15 april.