Revisorerna Bernt Johansson (MP) och Åke Wallin (SD) anser att granskningsrapporten av kommunens äldreomsorg ger tillräcklig grund för att rikta en anmärkning mot socialnämndens samtliga ledamöter för bristande styrning, ledning, uppföljning och internkontroll av äldreomsorgen.

Norrbottens Media har tidigare berättat om de brister som KPMG upptäckte vid sin granskning, exempelvis delade meningar mellan personal och chefer om vad som ska rapporteras som en avvikelse, svårigheter att rekrytera vikarier vid frånvaro och annat.

Kommunfullmäktige fick därför ta emot två olika revisionsberättelser för 2018; en som majoriteten av kommunrevisorerna står bakom, utan någon anmärkning mot socialnämnden och en revisionsberättelse som undertecknats av Bernt Johansson och Åke Wallin.

– Tyvärr har vi inte lyckats komma överens, därför har vi lämnat en avvikande revisionsberättelse, sade Bernt Johansson.

Trots att de två vill rikta en anmärkning mot socialnämnden föreslog de att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för alla nämnder och enskilda ledamöter.

Kommunalrådet Niklas Nordström uttalade förtroende för alla nämnder för Socialdemokraternas räkning.

– Vi har inte sett att det finns grund för den typen av kritik. För vår del är vi trygga med det arbete som har gjorts, sade Niklas Nordström (S).

Fullmäktiges majoritet beslutade att inte rikta någon anmärkning mot socialnämnden. Ilkka Isaksson (SD) och Liv Shange Moyo (RS) yrkade bifall till den avvikande revisionsberättelsen.

Tre motioner väckte debattlustan till liv hos ledamöterna, men ingen av motionerna vann kommunfullmäktiges gillande utan de avslogs.

Mattias Karlsson (M) vill införa ett förbud mot tiggeri i Luleå. Eftersom Karlson inte var närvarande fick gruppledaren Anders Josefsson och andra M-ledamöter argumentera för motionen, som fick mothugg från alla andra partier med undantag för SD:s ledamöter som gillade förslaget.

– Det var det här vi gick till val på, sade Ilkka Isaksson (SD).

Rättvisepartiet socialisterna vill avskaffa köavgiften i Bostad Luleå och i fullmäktige fick deras motion stöd av såväl V som SD.

– 250 kronor i avgift spelar roll för många människor. Det har inte blivit som det lovades, det här upplevs som ett hån av många av oss som känner oss överkörda, sade Liv Shange Moyo (RS).

Bostad Luleå kostar 4,2 miljoner kronor att driva och det finansieras med köavgiften.

– Vi tycker att de som står i kön ska vara med och betala. Jag vet inte var vi ska hitta pengarna om vi skulle ta bort köavgiften, sade Anja Johansson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kristdemokraterna har föreslagit att det lokala aktivitetsstödet till föreningarna ska höjas, målsättningen ska vara att det fördubblas inom fem år. Emmeli Nybom (S), ordförande för kultur- och fritidsnämnden gick till motangrepp och efterlyste besked från KD hur höjningen ska finansieras.

– Det är en populistisk debatt när man ställer bredd mot spets, sade Emmeli Nybom.

Samuel Ek (KD) och Carola Lidén (C) argumenterade att de vill se en omfördelning inom hela kommunen, alltså även de ekonomiska bidrag som kommunstyrelsen lämnar till föreningslivet. Emmeli Nybom hävdade att det handlar om marknadsföringspengar för Luleå när Luleå Hockey får ekonomiska bidrag från kommunstyrelsen.

– Är det onödigt att Luleå Hockey har ett damlag? frågade Emmeli Nybom utan att få svar.