Partiets gruppledare Jens Sundström lämnade förslaget i en motion, där han skrev att regionen bör utreda möjligheten att starta ett screeningprogram för prostatacancer med PSA-prover för alla män över 60 år.

S, V och MP sade nej med hänvisning till att Socialstyrelsen bedömt att det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för metoden. Sundström yrkade inte heller bifall till sin egen motion, utan föreslog en återremiss vilket också blev regionfullmäktiges beslut.

Nu ska Socialstyrelsens rapport gås igenom igen. Sundström hoppas att det ska leda till att regionfullmäktige fattar beslut om att införa PSA-screening på prov, som en referensstudie.

– Vi ska gå före och vara ett flöte, inte ett sänke, sade Sundström i regionfullmäktige.