Uppsatsen handlade om ekosystem kopplat till företad, kallad "Thriving in a Business Ecosystem. A study of role and capability alignment". Där beskriver LTU-studenterna Simon Eriksson och Ebba Vidén enligt ett pressmeddelande "vilka centrala aktiviteter som understödjer olika värdeskapande roller i ett sådant ekosystem, och vad som krävs för att aktörernas kapacitet ska kunna utnyttjas till fullo".

Uppsatstävlingen heter Nytt & nyttigt och arrangeras av Esbri och Vinnova. Förstapristagarna får ett resestipendium på 30 000 kr.

Tvåa blev en uppsats om "big data" skriven av studenter vid Göteborgs universitet och på tredje plats en uppsats om förbättringar i innovationsprocesser, skriven av studenter från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.