Det är Fastighetsmäklarinspektionen som utfärdat varningen.

Dit kom det en anmälan där en spekulant på en bostadsrätt framförde kritik mot mäklaren.

Det marknadsförda utgångspriset på bostadsrätten var 2 995 000 kronor. Anmälaren lade ett bud på 2 850 000 kronor. Säljaren avböjde. Marknadsföringen av bostadsrätten upphörde.

Senare dök bostaden upp igen på marknaden, med samma utgångspris. Anmälaren bjöd då just detta belopp, 2 995 00 kronor.

Luleåmäklaren och anmälaren var i kontakt med varandra. Ett krux var att anmälaren skulle sälja sitt hus. Luleåmäklaren ska ha varit överens med anmälaren om en tid då huset skulle vara sålt.

Men efter kort tid meddelade Luleåmäklaren att bostadsrätten likväl skulle säljas till en part som bjudit 3 050 000 kronor.

Anmälaren kände sig förbigången. Något bud på den summan hade inte varit synligt.

Mäklaren har i inlagor anfört att det hela gick rätt till och har en annan version av vad som överenskommits.

När nu Fastighetsmäklarinspektionen utdelar en varning till mäklaren så skjuter den in sig på anbudsförteckningen. Den ska göra det möjligt att i efterhand kolla hur mäklaren förfarit.

Luleåmäklaren har låtit bli att anteckna ett bud på 3 050 000 kronor, som han tagit emot och framfört till uppdragsgivaren, påtalar inspektionen.

Men det finns inga undantag från mäklares skyldighet att anteckna bud.

Anbudsförteckningen var ofullständig, och det utgör grund för varningen, menar Fastighetsmäklarinspektionen.