Barn- och utbildningsnämnden har informerats om läget inför arbetet med budget och strategisk plan 2019-2021. Kostnaderna måste sänkas med 19 miljoner kronor 2019, baserat på det generella sparkravet om en procent av driftsbudgeten. Siffran 19 miljoner kronor är än så länge preliminär.

Skolchefen har i dagsläget svårt att precisera vilka åtgärder som kan bli aktuella.

– Vi har ingen färdig plan, det kan jag säga, säger skolchefen Maarit Enbuske.

Artikelbild

| Inte helt lätt. "Nog kommer vi att få jobba med det för att hitta de effektiviseringar vi behöver göra" säger skolchefen Maarit Enbuske.

Är det svårt att hitta åtgärder?

– Ja, det är klart, nog behöver vi tänka till. Nog kommer vi att få jobba med det för att hitta de effektiviseringar vi behöver göra, säger Maarit Enbuske.

Det pågår en översyn av antalet tillagningskök på förskolor och skolor berättar hon. Färre tillagningskök kan leda till sänkta kostnader.

– Vi har brist på personal också, kockar och serveringspersonal. Det är både en kostnadsfråga och för att överhuvudtaget kunna ha verksamhet. Vi har så låg arbetslöshet i Luleå, det är hård konkurrens om personal inom alla områden, säger Maarit Enbuske.

Lokaler som inte används i dag eller som behålls som reservlokaler, exempelvis för förskolans behov, kan sägas upp för att spara pengar.

– Nu har vi en förskola på Seminariet som vi vill bli av med, där vi sitter fast i ett avtal med Lulebo. Där skulle vi spara drygt en miljon kronor, säger Maarit Enbuske.

Luleå kommun har högre lokalkostnader för både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan än jämförbara kommuner. Det visar jämförelser som förvaltningen har gjort baserat på 2016 års siffror. För förskolan rör det sig om 15 miljoner kronor i högre lokalkostnader, sju miljoner kronor för grundskolan och 6,5 miljoner kronor för gymnasieskolan.

– Det är svårt att veta vad det beror på, delvis kan det bero på att vi växer och behöver bygga nytt, säger Maarit Enbuske.

Luleås tillväxt leder till växtvärk för skolan. Nya eller ombyggda lokaler innebär högre hyreskostnader; två miljoner kronor 2019, tio miljoner 2020 och 18 miljoner kronor 2021.

– Vi är ju stora, vi har en omsättning när vi räknar in statsbidragen på nästan två miljarder kronor. Jag tror ändå att det finns effektiviseringar att göra utan att det direkt drabbar eleverna, säger Maarit Enbuske.

Ungefär fem miljoner kronor kan sparas in på färre datorlicenser, minskad kopiering och färre kopiatorer.

– Jag har också minskat antalet chefer på central nivå, för att få en plattare organisation, säger Maarit Enbuske.