För första gången på många år har det konstaterats att personer i Norrbotten smittats av mässling. De drabbade är familjemedlemmar, en kvinna och hennes spädbarn, och ingen utanför familjen verkar ha insjuknat men sjukvården höjer ändå uppmärksamhetsnivån för mässlingsymtom. Kvinnan insjuknade med mässlingssymptom efter att ha rest i Sydostasien, prover som togs kunde dock inte ge något definitivt besked att det handlade om mässling.

Men när hennes spädbarn insjuknade med liknande symptom lades barnet in på isoleringsrum på Sunderby sjukhus och det har nu verifierats att barnet också fått mässling.

Det fanns en viss tvekan inför att gå ut med mässlingsfallen men eftersom det finns en dramatik kring mässling så valde man att informera, berättar Anders Nystedt, smittsskyddsläkare vid Region Norrbotten.

Artikelbild

| Anders Nystedt tycker att alla som inte är vaccinerade, borde se till att bli det.

Hur dramatiskt är detta?

– Det är måttligt dramatiskt. Men mässlingen är en hemsk sjukdom som är farlig och som stått för mycket lidande och död genom historien. Vi ser ju den aldrig nästan aldrig i Sverige tack vare att vi varit så duktiga på att vaccinera våra barn. Vi blir lite nervösa varje gång det dyker upp ett fall i Sverige och i Norrbotten har vi inte haft ett fall inom överskådlig tid.

Orsaken till att Anders Nystedt inte är allvarligt bekymrad ligger i att de smittade individerna inte exponerats för så många. Det är ovanligt men det går att drabbas av mässling trots att man är vaccinerad vilket kvinnan sannolikt var, enligt Anders Nystedt. Positivt med detta är att vaccinet förmodligen gjort henne mindre smittsam. Att spädbarnet trots detta drabbades beror på att smittdoserna är väldigt höga mellan ett spädbarn och dess mamma.

Föräldrarnas hantering av den uppkomna situationen kan också ha förhindrat spridning.

– När barnet insjuknande så hade det varit lite snack om mässling med mamman. Då var föräldrarna väldigt kloka som såg till att barnet inte umgicks med andra barn och inte var på dagis, säger Anders Nyström.

Han hoppas att det bara blir två mässlingsfall.

– Den period när hon var smittsam var i slutet av augusti och inkubationstiden är tio, tolv dagar och den tiden har ju gått. Vi har inte fått några andra fall. Jag har varit lite sugen på att blåsa faran över men eftersom kvinnan varit lite i vården, jourcentral och akuten, så har vi ändå sagt att vi höjer beredskapen, säger han.

En utredning av det inträffade har startats upp av Smittskydd Norrbotten och vårdhygien inom Region Norrbotten i samråd med infektions- och barnklinikerna. Möjligt exponerade kommer att utredas och vid behov kommer så kallad postexpositionsprofylax att erbjudas.