– Det är inte alls bra när det blir på det här sättet, när statliga myndigheter inte tar i en fråga utan pekar på varandra när ett företag vill ha saker prövade. Jag tänker agera på nationell nivå och använda mina politiska kontakter. Jag har kontaktat våra politiker i regionen, partidistriktet och riksdagen redan och även tagit kontakt med näringsdepartementet. Jag kommer även att ta upp detta med Mikael Damberg i Almedalen, säger Nordström.

Det var på fredagen som länsstyrelsen meddelade att man inte kan ta ställning i frågan om Jokkmokk iron mines ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten i Kallak, fem mil väster om Jokkmokk. Länsstyrelsen kräver att Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket utreder verksamhetens påverkan på världsarvet Laponia först.

Läs mer: Länsstyrelsen vägrar ta ställning

Läs mer: "Kommer hända saker snabbt"

Läs mer: "Varför denna feghet, länsstyrelsen?"

– Det här är inte menat att skjuta på länsstyrelsen. Det finns fler myndigheter som varit passiva, säger Nordström.

Han anser att Kallakärendet är en parallell till Luleås stora hamnprojekt Malmporten, där mark- och miljödomstolen gav klartecken men Havs- och vattenmyndigheten överklagade.

– Det är en mycket märklig ordning, där andra statliga myndigheter överklagar eller är passiva i frågor.