I februari förändrade Luleå kommun sitt tomtkösystem och gjorde den helt digital via en e-tjänst. Men fortfarande behöver den som står i tomtkön betala några hundrralappar per år i en administrativ avgift för att få behålla sin plats i kön.

Nu är det dags för årets inbetalning, meddelar kommunen. 31 mars är sista datum, annars rensas namnet bort och den köande förlorar sin plats.

Det är även via den nya e-tjänsten som kommunen aviserar när nya tomter kommer ut till försäljning och dessa fördelas bland de intresserade efter kötid. Den som får en tomt måste bygga på den inom två år, annars riskerar man ett vite.