På stadsbyggnadsnämndens sammanträde nu på torsdag kommer Socialdemokraterna att driva igenom ett beslut som innebär att "helröret", gångbron över Södra hamnleden kommer att rivas.

– Vi kan inte motivera en kostnad att renovera den för över sju miljoner kronor, det är inte ekonomiskt försvarbart. Vi föreslår att den ska rivas, säger Anja Johansson (S) ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Kommunen ska söka rivningslov och när det har beviljats ska gångbron rivas. Rivningen beräknas kosta 1,3 miljoner kronor.

Ulla Vanhaniemi, som varit byggnadsnämndens ordförande och dåvarande planarkitekten Allan Sundberg hävdar att gångbron över Södra hamnleden var ett villkor för att kommunen skulle få igenom detaljplanen för Södra hamn. Det framgår också av samrådsyttranden från länsstyrelsen och Vägverket.

– Då var också tanken att det skulle byggas ett Folkets hus och ett hotell, det hänger ihop men det blev aldrig av. Gångbron var tänkt att gå in i huset där Obs Interiör var, där det skulle vara ett köpcentra. Det blev aldrig som det var tänkt.

– Gångbron är i stort behov av underhåll, både hissar och överhuvudtaget. Nu har det nått gränsen, antingen kostar vi på den 7,5 miljoner kronor eller så river vi. Då har vi beslutat att vi ska riva den, säger Anja Johansson.

I våras sade du att ni inte skulle ta beslut förrän utvecklingsplanen för centrum har beslutats av kommunfullmäktige?

– Nu har vi sett utvecklingsplanen, den är ute på sakgranskning på förvaltningarna. Det vi har sett i den är att vi behöver ta ett stort grepp om Södra hamnleden vad gäller trafiken och olika trafiklösningar. Där pratar man om att möjligtvis minska antalet filer och sänka hastigheten och så vidare. Det finns på gång annat med trafiksäkerhetslösningar, säger Anja Johansson.

Moderaten Bo Larsson reserverade sig mot beslutet när ärendet behandlades av stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Tror du att det blir partipolitisk strid om gångbron?

– Det kommer det säkert att bli, säger Anja Johansson.

Socialdemokraterna har än så länge egen majoritet i stadsbyggnadsnämnden, åtta av 15 ordinarie ledamöter, eftersom den nya nämnden inte tillträtt.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Södra hamn har länge protesterat mot rivningsplanerna.

– Vi försöker hitta någon lösning. Vi kan bara göra det vi kan för våra medlemmar, det går inte att stå emot allt, säger Lars-Uno Höök, ordförande för bostadsrättsföreningen.