För sex år sedan tog Erik Finni fram en förstudie om en småbåtshamn med över 200 båtplatser på Hertsölandet.

Luleå kommun är positivt till planerna på en fullservicemarina med bland annat restaurang och båtförvaring.

Tio grannar överklagade detaljplanen till mark- och miljödomstolen vilket resulterade i ett avslag. Domstolen ansåg att Luleå kommun inte hade utrett alternativa placeringar av hamnen samt påverkan på miljön.

Nu har mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt meddelat att målet ska tas upp på nytt.

– Det känns jätteroligt. Vi var säkra på att det var kört. Det är nämligen bara en promille av alla överklagningar som får prövningsrätt i mark- och miljööverdomstolen. Nu har jag fått tillbaka hoppet. Det känns som om jag är uppe på banan igen, säger Erik Finni.