Under måndagen och tisdagen genomförs en förundersökning på ett par bakgårdar i Gammelstads kyrkby.

Utgrävningen har föranletts av att Nederluleå församling vill återplantera åtta björkar i kvarteren omkring kyrkan.

– Allt som finns under jord är skyddat enligt svenskt lag. Det här öppnar en möjlighet för oss att göra en mindre undersökning. Det är sällan som vi får en chans att gräva i backen i kyrkbyn, speciellt inte på bakgårdarna, säger Nils Harnesk.

Gammelstads kyrkby har anor som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det har gjorts fynd från 1300-talet, men det finns tecken som tyder på att den allra första bebyggelsen kan vara ännu äldre.

Fortfarande återstår mycket kvar att undersöka. Bland annat har inte byns första kyrka lokaliserats. Det var ett träkapell som blev omskrivet redan 1339.

Den nuvarande kyrkan byggdes på 1400-talet och ingår i Unescos världsarv.

– Det finns bara två platser i Norrbotten där vi lyckats hittat spår från medeltiden. Gammelstads kyrkby är en viktig plats för oss, förklarar Nils Harnesk.

Under sommaren 2018 ges två möjligheter. I september får arkeologerna från Norrbottens museum en ny chans när Trafikverket inleder arbetet med att sänka vägbanorna på genomfartslederna i kyrkbyn.

Måndagens utgrävning koncentrerades till begränsade ytor på 1,5 meter gånger 1,5 meter, som hyvlades med hjälp av en grävskopa. Försiktigt avlägsnades lager på lager av jord i hopp om att hitta en fornlämning.

– Hittills har vi bara hittat keramik, glasskärvor och delar av en kritpipa. Det är en gammal pipa som användes för att röka tobak på 1700- och 1800-talet, berättar Nils Harnesk.

I sommar genomförs sammanlagt sex arkeologiska undersökningar i Norrbotten. Det största projektet sker i Silbojokk, Arjeplog kommun, där ödekyrkogården ska undersökas av fem arkeologer och en osteolog (specialist på skelett).

Silbojokks församling inrättades 1640 för arbetarna vid Nasafjälls silververk. 19 år senare förstördes gruvan och hyttan under ett anfall av en norsk styrka.

Församlingen upplöstes på 1700-talet, men sedan stora jordmassor spolats bort har den gamla begravningsplatsen kommit i dagen. Området har undersökts i omgångar sedan 2003.

I Vitåfors och Nunasvaara undersöks områden som valts ut för kommande gruvbrytning.

Norrbottens museum har i år tillsatt en resurs som ska titta närmare på allmänhetens tips på fornlämningar.