Enligt kommunallagens 11 kapitel 8§ är det kommunfullmäktiges presidium som ska bereda kommunrevisionens budget. Men den som bereder revisionens budget får inte sitta i annat organ som revisionen ska granska.

Där hamnar Meethz tveklöst på dubbla stolar.

– Vi är fullt medvetna om det och senast på fredag eftermiddag ska vi ha en plan för hur detta ska hanteras för att vi ska följa kommunallagen, säger Anders Öberg, ordförande för S i Luleå.

Läs mer: Gripande tal när S valde kandidater

Maritha Meethz var sedan tidigare föreslagen som ordförande i kommunfullmäktige. När Farida Jamshidi klev av som valberedningens förslag till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden blev Meethz första namn även där.

I valet, som skedde på Socialdemokraternas representantskapsmöte i söndags kväll, valdes Marita Meethz efter sluten votering mot Daniel Smirat med siffrorna 48–30.

Valen till Luleå kommuns nämnder och bolagsstyrelser ska göras på kommunfullmäktige den 19 november.