Sverige har sedan 2017 en nationell livsmedelsstrategi som handlar om hur vi i Sverige, idag och i framtiden, ska kunna förse oss med mat på ett hållbart sätt. Att Sverige kan producera egen mat är viktigt av flera olika skäl.

– Om det uppstår krissituationer, exempelvis konflikter eller klimatförändringar, behöver vi ha en levande landsbygd och en sund och hållbar matproduktion. Eftersom Sverige är ett avlångt land med stora avstånd är det viktigt att vi i alla delar av landet kan producera vår mat, säger Gunnar Jonsson.

Kopplat till den nationella strategin ska varje län eller region ha sin egen regionala livsmedelsstrategi. Norrbottens strategi heter Nära mat och beskriver hur vi i länet ska arbeta med dessa frågor. Ett prioriterat område i länets livsmedelsstrategi är att arbeta med att öka allas kunskap om hållbar mat och folkhälsa.

Artikelbild

| När läraren Virve Lantto fick höra talas om Gunnars Jonssons nya uppdrag tog hon kontakt med honom. Sedan sjösattes ett projekt som, om det faller väl ut, ska bli modell för andra skolor i Norrbotten.

– Särskilt viktigt är detta inom skolverksamhet. Ett annat prioriterat område är att vi ska verka för en livskraftig landsbygd. Mitt arbete för länsstyrelsen handlar därför om att stötta och hjälpa skolor att utveckla undervisning som handlar om vår mat, exempelvis hur och var maten produceras. Dessa kunskaper är grundläggande och centrala om vi ska kunna argumentera och ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling, säger Jonsson.

Vitåskolan tog tidigt i vintras kontakt med honom för att de ville inleda samarbete för att utveckla sin undervisning inom dessa frågor. Han har tidigare i sin roll som lärarutbildare vid Luleå tekniska universitet (LTU) samarbetat med Vitåskolan.

– Jag vet att det är en välfungerande skola där det mesta är möjligt. Jag har träffat pedagogerna och vi har diskuterat miljöundervisning och livsmedelskompetens. Lärandet är ömsesidigt, jag lär mig massor av Vitåskolans pedagoger och förhoppningsvis lär de sig något av mig. Samarbetet kan bli ett gott exempel som andra skolor kan dra nytta av, säger han.

Tillsammans har de lagt upp en plan för hur de ska arbeta med det här. Att jobba med ägg och kycklingar är endast ett exempel på vad de gjort och kommer att göra. De kommer också att arbeta med ”från gräs till mjölk” samt längre fram arbeta med får och med bin. Gunnar Jonsson tror att det är viktigt att erbjuda eleverna konkreta, positiva och gärna känslomässigt berörande upplevelser.

Gunnar Jonsson poängterar att hur de arbetar i Vitå ändå bara är några exempel på hur man kan arbeta med för att öka förståelsen var maten kommer ifrån och hur den framställs.

– Det här är en liten tårtbit hur man kan arbeta med livsmedelskompetens. Det vi gör här kan konceptualiseras och göras tillsammans med någon annan lantbrukare, säger han.