– Det känns inte bra. Folk undrar ju vad som händer, säger Paula Stenlund, boende på nya bostadsområdet Hällbacken, som Norrbottens Media träffar i satsningen Folkets röst.

Läs mer: Bro ska förbinda Hällbacken–Björkskatan (från 2014)

Nybyggarna uppfattade en bro som ett löfte från kommunen.

Artikelbild

| Vill ha svar. Hällbackenborna undrar vad det blev av löftet med bron till Björkskatan. "Folk undrar vad som händer", säger Paula Stenlund.

– Det var vad som sades när vi började titta på det här och det var ju något positivt som vi vägde in. Det är ju en trafiksäkerhetsfråga, säger Paula Stenlund.

Våren 2014 uppgav kommunen att gång- och cykelbron fanns budgeterad för 2017. Men ännu har ingenting hänt och bron finns inte med i den nya budgeten som gäller fram till 2020.

– Det händer otroligt mycket i Luleå och vi behöver hela tiden prioritera bland investeringarna. Det är därför bron skjutits fram, säger Lenita Ericsson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer: Nu startar valbevakningen

Artikelbild

Broförbindelse. På smalaste stället i Björsbyfjärden mellan Björkskatan och Hällbacken planerades en bro. Men bron är utanför budgeten fram till 2020 som det ser ut nu.

Läs mer: Örnäsborna känner sig svikna

Hon vill inte kalla det ett löftesbrott, men beklagar situationen.

Artikelbild

| Det var då. Lenita Ericson tog första spadtaget på Hällbacken.

– Det är ett ständigt dilemma. Kommunen behöver vara transparent och samtidigt se till att hålla balansen med vad som är sagt. Men i takt med att Hällbacken och Luleå växer så ökar så klart behovet och planerna på en bro finns absolut kvar, säger Ericsson.

I väntan på en bro planerar kommunen att förstärka stråket runt Sinksundet.

Fler trafiksäkerhetsåtgärder efterlyses vid Sinksundsbron. Barnen måste över bron på väg till skolan. Cykelbanan är smal och saknar räcke samtidigt som bilförarna ofta överträder hastighetsbegränsningen på 50 km/h.

Flera Hällbackenbor vill ha trafikhinder över bron.

I korsningen direkt efter bron, mellan Bensbyvägen och Björsbyvägen, har det planerats för en rondell. Samma sak längre mot Bensbyn till, i korsningen Hällbackvägen/Bensbyvägen.

Ingen av rondellerna är ännu beslutade.

– Det är Trafikverket som äger Bensbyvägen och det pågår en dialog. Vi jobbar för att komma till en lösning, säger Lenita Ericson.

Läs mer: "Bygg ringled runt centrum"

Läs mer: Ville utveckla Bergnäset – fick avslag

2014 var även beskedet att Hällbacken skulle få bussförbindelse genom att införlivas i LLT:s nät. En linje mellan Porsön och Hällbacken skulle startas 2015.

Men det är länstrafiken som sköter bussförbindelsen i dag.

– Det går en buss en gång i timmen men sista bussen går 17.15. Det är okej men många vill ha tätare turer, säger Paula Stenlund.

– Jag är inte helt insatt i frågan men vad jag förstår så är länstrafiken en lösning som fungerar tills vidare. Men som sagt, området växer och kraven på ökad tätturhet kommer vi också behöva hantera, säger Lenita Ericson.