Det hände för två veckor sedan i samband med ett kraftigt regn, avloppsvatten trängde upp och avföring flöt omkring inne i lokalerna som kommunen hyr för Mötesplatsen. Mötesplatsen för barn och föräldrar har inte öppet under sommarlovet, men skulle ha öppnat igen i samband med skolstarten den 23 augusti. Nu blir det inte så, lokalen förblir stängd.

– Det kommer att krävas en omfattande renovering, lokalerna kan vi inte använda på tre-sex månader, säger Kirsi Lagerdahl som är föreståndare för Mötesplatsen.

– Det är himla synd, det är en viktig verksamhet för barnen och deras föräldrar, säger Kirsi Lagerdahl.

Mötesplatsen brukar ha cirka 70 besökare varje dag man håller öppet berättar hon. Mötesplatsen är till för föräldralediga och deras små barn.

Fastighetsägaren har kontaktat en firma som ska sanera lokalerna. Kommunen har kastat alla möbler och all inredning eftersom de blivit kontaminerade av avloppsvattnet.

– Vi har en försäkring för lösöret, vi hoppas få igen pengarna för inventarier och utrustning, säger Annica Backman, förskolechef.

Finns det någon alternativ lokal som kommunen kan använda?

– Det är det vi ska undersöka, men vi har inga möbler. Vi räknar med att inte kunna öppna upp verksamheten under några månader, även om vi hittar en lokal, säger Annica Backman.

En ersättningslokal måste ligga i Luleå centrum, så att den är lättillgänglig för föräldrar från alla delar av kommunen. Ur den synvinkeln är nuvarande lokal idealisk, eftersom den ligger precis i anslutning till busshållplatserna på Smedjegatan.