Per-Erik Bjurholt, chef på Migrationsverket i Boden, beskriver situationen som ”läge rött”.

– Det är angeläget att få fram fler långsiktiga asylboenden i Norrbotten. Det är svårt att precisera något exakt antal, men vi behöver hitta tusentals platser.

Den första januari 2015 fanns det i Norrbotten 3 522 asylboenden.

Ett år senare är antalet uppe i 7 001, men det räcker ändå inte till.

– Ända sedan hösten 2015 har vi varit tvungen att förtäta våra boenden för att försöka ge plats åt alla som behöver det, förklarar Per-Erik Bjurholt.

Vad innebär förtätningen i praktiken?

– Under normala förhållanden pratar vi om fem kvadratmeter per person, men efter förtätningen har vi minskat till tre kvadratmeter. Det är ett generellt värde, där vi granskar varje objekt om det är möjligt att genomföra.

Förtätningen påstås vara en av förklaringarna till att allt fler tillbudsrapporter lämnas in till Migrationsverket.

Flest rapporter har lämnats in från boenden i Boden, totalt 78 stycken under 2015.

Rapporterna omfattar inte bara hot eller våld riktat mot personalen, utan också om viltolyckor eller exempelvis hot om självmord.

Enligt Mats Skytt, huvudskyddsombud i region nord, handlar det om en fördubbling av antalet incidenter under det senaste året.

– Personligen misstänker jag att våra jobb blivit farligare eftersom det i dag är fler personer i varje lägenhet eller hus.

Statistiken rymmer dock ett stort mörkertal. Den omfattar enbart incidenter mellan personal och asylsökande.

Sammanstötningar mellan de asylboende tros inträffa betydligt oftare, men utan att det resulterar i någon rapport.

Mats Skytt varnar för att frustrationen kan bli för stor när asylsökande tvingas samsas om utrymmet i stora sovsalar.

– Jag skulle vilja likna situationen med en svensk tvättstuga. Hur ofta uppstår det inte problem i en tvättstuga i ett hyreshus med bara svenskar? Här kommer det människor från helt olika kulturer med olika språk och i vissa fall även religioner. Det är upplagt för problem. Dessutom skulle ingen av oss vilja bo så där trångt. Ju mer vi förtätar, desto större är risken att det händer något allvarligt.

Hans analys får stöd av Migrationsverkets chef Per-Erik Bjurholt.

– Det är många fler på våra boenden i dag och det medför att antalet incidenter ökar. De bor under så tuffa premisser att det inte är att undra över om det stundtals blir ansträngt och halvirriterat.