På kommunstyrelsen blev det debatt om förslaget att riva upp det gamla fullmäktigebeslutet att placera Ungdomens hus på före detta Centralskolan. Det framkom tydligt att politikerna inte hade samma bild av vad som var grunden till beslutet.

Bakgrunden till förslaget är att fastighetsförvaltningen fick i uppdrag av förvaltningen för kultur, fritid och unga att utreda om det är möjligt att bygga om Centralskolan till ungdomsgård. Utifrån de önskemål som fanns bedömde fastighetsförvaltningen att det skulle bli dyrt och förändra byggnadens exteriör så mycket att man ansåg att det var olämpligt.

Bosse Strömbäck (V) tycker att man ska prata om önskemålen och söka en kompromiss. Han framhöll att idén var att skapa ett ungdomens hus med olika aktiviteter där Centralskolan är basen.

– Sedan kan man ha olika kulturaktiviteter på andra ställen som knyts ihop med basen, men under resans gång har den här idén allt mer utarmats och jag börjar ana varför. Administration har tagit överhand i hela debatten. Det har blivit mer och mer administration i huset ofta med motivering att det är en tillfällig lösning.

Olle Lindström (M) påpekade att nämnden för kultur, fritid och unga har bett att få en kalkyl vad det skulle kosta och om det skulle vara möjligt att använda nedervåningen till Ungdomens hus.

– Det har inte verkställts, sa Olle Lindström.

– Olle efterlyser prislapp, men vill vi förstöra byggnaden för ett stort antal miljoner kronor. Vi har ett kulturhus som är väl värt att bevara, sa Anders Pettersson (KD).

Anna-Karin Nylund (S) anser att det i dagsläget är slöseri med skattepengar att bygga om Centralskolan. Hon med flera tycker att det är viktigt att ungdomsgården ligger centralt tillgängligt med bussar. Hon skulle också vilja få in både dansen och musiken i ett nytt Ungdomens hus.

– Jag tycker det är bra att vi tittar på andra lokaler.

Kommunalrådet Inge Andersson (S) förklarade att så länge de inte river upp det gamla fullmäktigebeslutet har de låst alla diskussioner om andra alternativt.

Fastighetsförvaltningen har framfört idén att Ungdomens hus skulle kunna få plats i före detta Ica-Kanonen på Sveafältet. Enligt Olle Lindström tror inte verksamhetsledaren på Ungdomens hus att man kan lägga verksamheten utanför centrum.

– Jag har talat med den som är verksamhetsledare, som överhuvudtaget inte varit tillfrågad. Om det är så är det väldigt illa, sa Olle Lindström.

Han ansåg att de inte kan fatta beslut att Centralskolan inte kan bli Ungdomens hus förrän de har ett underlag som de kan ta ställning till.

– Det här är fullständigt vrickat.

När han inte fick med sig majoriteten att göra ett omtag yrkade han på avslag. Moderaterna, Centern, Centern och Sverigedemokraterna reserverade sig mot kommunstyrelsens ställningstagande att föreslå fullmäktige att riva upp det gamla beslutet att placera Ungdomens hus på Centralskolan.