På försommaren bestämde politikerna i nämnden för kultur, fritid och unga att gå emot förvaltningschefens förslag och låta utreda vad det skulle kosta att bygga om Centralskolan för att inrymma Ungdomens hus. Staffan Eklund, förvaltningschef, ansåg däremot att man först borde bestämma var ungdomsgården ska innehålla innan man beslutar placeringen.

Läs mer: Nämnden körde över sin förvaltningschef

Uppdraget att utreda gick till fastighetsförvaltningen. Med uppdraget följde en önskelista. Den totala kostnaden för ombyggnationen skulle dock hållas i närheten av 2,5 miljoner kronor.

Artikelbild

Uppdrag. Förvaltningen för kultur, fritid och unga har fått i uppdrag att ta fram detaljerade kostnader och ritningar för ett Ungdomens hus i Centralskolan.

Fastighetsförvaltningen bedömer dock att Centralskolan inte är lämplig för den lokalanpassning som verksamheten önskar. De som jobbar på Ungdomens hus vill i första hand ha ett stort rum där merparten av aktiviteterna ska ske med ett antal ateljéer runtom. Personalen vill ha god översikt för att kunna avbryta oönskade beteenden, såsom mobbing och skadegörelse.

Idag är lokalerna uppdelade på många små rum i Centralskolan. Lokalen är tvärt emot vad verksamheten vill ha. Det ger en dålig överblick och kanske medför behov av fler anställda.

Fastighetschefen Conny Bergwall påpekar att byggnaden är renoverad med varsam hand.

– Man har slitit för att behålla och återskapa byggnadens utseende inklusive stadsparken framför. Det känns inte rimligt att göra en stor ombyggnad fem år efter att man gjort klart en omfattande ombyggnation, säger han och fortsätter:

– Det kommer att öka kostnaderna. Det handlar om att riva ut väggar och göra nytt. Då blir det nya ytskikt, som vi redan har ju lagt en massa pengar på.

Förvaltningen har inte satt något pris, men konstaterar att det kommer bli väldigt dyrt om man dessutom lägger till nya entréer, som ska vara tillgängliga med hiss.

Men först innan ombyggnation ens kan påbörja måste Elevhälsan flyttas. Det kommer kosta cirka sju miljoner kronor och ta ett år, enligt fastighetschefen.

– I bästa fall tar sedan ombyggnation av Centralskolan sex månader och då blir Ungdomens hus utan lokaler under hela 2018, säger Conny Bergwall och tillägger att det inte vore ett klokt beslut att bygga om den före detta skolan till ungdomsgård.

Förvaltningen fick samtidigt uppdraget att utreda möjligheterna att inrätta en danslokal i gamla bowlinghallen. Eftersom tjänstemännen inte vet vad verksamheten har för behov och krav har de gjort en grov beräkning vad en renovering skulle kosta och landar på cirka tolv miljoner kronor, vilket ökar hyran med drygt en halv miljon kronor per år.

I stället föreslår fastighetsförvaltningen att man hyr före detta Ica-Kanonen av Bodenbo till en årshyra på cirka en miljon och där både skapar plats för en ungdomsgård och danslokaler. Byggnaden bedöms vara enkel att anpassa efter verksamheternas behov och investeringskostnaden beräknas till under 2,5 miljon kronor. Dessutom finns det utrymme för utveckling.

Nästa vecka har fastighetsnämnden sammanträde och ska då ta ställning till ett förslag att delvis riva upp det beslut som låg till grund för att flytta Ungdomens hus till Centralskolans lokaler.

– Annexet revs och Centralskolan anpassades för administrativ verksamheten. Nämnden kommer att föreslå fullmäktige att upphäva beslut avseende placeringen av Ungdomens hus, säger Conny Bergwall.

På nämnden finns också ett ärende där man föreslår att nuvarande Ungdomens hus rivs under första kvartalet 2018.