Läs även: "Man måste börja någonstans"

Hej ledningen för Norrbottens läns landsting

Det här är de sjuksköterskestudenter som går ut maj 2016.

Vi kommer att vara klara och färdiga för att gå ut under den tiden på året då det är som värst arbetsförhållanden inom vården. Arbetsbelastningen ökar för de kollegor vi kommer få och detta ställer ännu högre krav på oss som nyexaminerade. För att klara sommaren 2016, inte slita ut den redan befintliga personalen genom inbeordring av personal och för att inte behöva stänga fler vårdplatser än nödvändigt, behöver ni oss. Vi har dock lite krav.

Enligt vårdförbundets lönesnurra ligger medellönen i Norrbottens landsting hos nyexaminerade allmänsjuksköterskor efter 2014 års lönestatistik på 24599 kr i månaden. Efter 2013 års statistik låg ingångslönen på 24 122 kr i månaden. Det är en förbättring men den är inte tillräcklig. Efter tre års studier på universitetet ligger många yrken med en lägre arbetsbelastning och ett lägre ansvar högre i lönerna. Som exempel kan vi ta vad en systemutvecklare har i lägsta lön, 28000 kr i månaden enligt statistiken. Systemvetenskapliga programmet är en treårig kandidatexamen precis som sjuksköterskeprogrammet.

Umeå universitetssjukhus erbjöd år 2015 sina nyexaminerade sjuksköterskor 26000 kr i månaden. Vi anser att Norrbotten måste följa detta exempel för att de nyexaminerade sjuksköterskorna skall känna sig välkomma och behövda. Risken finns annars att vi söker oss åt kommunen, de privata arbetsgivarna eller andra landsting.

Bristen på sjuksköterskor är stor, dock borde det inte vara en brist då var 10:e svenskutbildad sjuksköterska jobbar i Norge. Det är även 45 000 utbildade sjuksköterskor som har lämnat yrket av olika själ. Att höja lönerna ger en större förutsättning för att fler skall söka sig tillbaka till sjuksköterskeprofessionen, att fler nya börjar studera och att fler stannar och jobbar i Sverige. Detta skulle i sin tur leda till att fler vårdplatser skulle kunna hållas öppna och arbetsbelastningen skulle minska då det blir färre patienter per sjuksköterska. De sjukskrivningar som beror på för hög arbetsbelastning skulle bli färre. Detta skulle också leda till en högre patientsäkerhet vilket vården eftersträvar.

Eftersom det går rykten om att ni ej kommer att ta in bemanningssjuksköterskor för att fylla upp de luckor som finns och att ni hellre stänger ner de platser som redan i dagsläget är få. Detta tyder på att ni inte ser sjuksköterskan som en viktig profession och att patienterna, vilka inte försvinner under sommarhalvåret, inte skall få en patientsäker vård. Ni värderar inte heller den personal som redan finns hos er genom att göra sommaren till en ännu mer pressad period.

De krav vi har är:

– En ingångslön på 27000 kr i månaden.

– Att de sjuksköterskor som redan är anställda får skälig ersättning för de extrapass de kommer behöva göra under sommaren.

– En lönetrappa som ger en bättre löneutveckling än nu.

”Det är alltid billigare att betala arbetskraften dess fulla värde, underbetald arbetskraft blir alltid dyrare” – Florence Nightingale

Vänliga hälsningar

Avgångsstudenterna Sjuksköterskeprogrammet vårterminen 2016