Därmed ändrar Regeringen, Kiruna kommuns beslut om snöskoterförbudsområden inom berörda samebyar, med vissa undantag. Förbud mot skoterkörning gäller från och med beslutsdatumet på skärtorsdag i samtliga områden.

Samebyarnas ansökningar sträcker sig över flera zoner. Regeringen har beslutat att Gabna och Laevas sameby har skoterförbud från och med 18 april inom två zoner som sträcker sig fram till barmarksperioden. Ett område mellan Abisko och Riksgränsen, omfattas av skoterförbud till sista april.

Könkämä sameby har skoterförbud inom sitt områden från skärtorsdagen fram till barkmarksperioden.

Regeringen ger Kiruna kommun påbackning och skriver i beslutet att: "kommunen inte på ett korrekt sätt beaktat rennäringen som ett allmänt intresse. Beslutet åsidosätter renarnas behov av betesro och utgör i vissa avseenden hinder för yrkesutövning och annat nyttigt ändamål, t ex renskötsel och sjuktransporter".

Samtliga skoterleder och vissa färdstråk ska undantas från förbudet och vara farbara för allmänheten. Samtliga skoterförare uppmärksammas på att det enligt lag inte är tillåtet att störa renar och övrigt djurliv på eller i närheten av skoterleder eller färdstråk.

En utförlig karta av zoner och förbudsområden finns på Kiruna kommuns hemsida.