Det påpekar skogstyrelsen som också påminner om att de stormfällda granarna skulle ha varit ute ur skogen redan den 15 augusti enligt skogsvårdslagen.

Stormen i början av juni blåste ner runt en halv miljon skogskubikmeter virke, främst i Jokkmokk, Gällivare, Övertorneå och Överkalix kommuner. Skogsstyrelsen får rapporter om att mycket stormfällen fortfarande ligger kvar i skogarna.

Sammantaget riskerar stora mängder virke att förstöras och därmed går stora virkesvärden förlorade, säger Anders Lindqvist som är regional skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Arbetet med att ta hand om den storfällda skogen försvåras av att skadorna är mycket spridda, men om inte virket tas om hand är risken för angrepp av skadeinsekter som granbarkborre och märgborre stor.