I undersökningen granskas sexannonser på fyra Eskortsidor vid fyra olika tillfällen. Genom att identifiera personerna i annonserna vill utredningen skapa en bild av hur utbredd prostitutionen är i norra Sverige.

Kartläggningen visar att våren 2017 fanns det minst 54 personer i Norrbotten som är utsatta för sexbrott. Det handlar om 50 kvinnor, 3 män och 1 transsexuell person.

Källa: Länsstyrelsen