Miljö- och byggnämnden har genomfört den årliga tillsynen vid badplatser i Boden enligt den fastställda tillsyns- och kontrollplanen. Totalt har 13 badplatser, varav ett EU-bad Aldersjön inspekterats och provtagningarna har genomförts av miljöinspektörer vid samhällsbyggnadskontoret.

– Vi gör en tillsyn på badplatserna när vi tar första provet av tre enligt kontrollplanen. Harads badplats fick anmärkning för överfyllda soptunnor, säger Åsa Röshagen, som sammanställt rapporten efter provtagningarna.

Den officiella badsäsongen i Norrbotten infaller under perioden 15 juni till 15 augusti. Ett prov ska tas före badsäsongen inleds och intervallet mellan proverna för inte överstiga en månad. Otjänligt innebär att vattnet innehåller höga bakteriehalter och att det är olämpligt att bada. Nya vattenprover ska då tas omgående inom tre dagar då det kan vara frågan om en kortvarig förorening. Analyser av Aldersjöns badvatten har under flera års tid uppvisat tjänligt resultat även sommaren 2018. Det betyder att badet klassificeras med utmärkt kvaliftet. De bad som inte registreras som EU-bad går under beteckningen strandbad. Inom Boden finns 12 bad registrerade. Det är badplatserna i Harads, Lakaträsk, Norriån, Rasmyran, Sandträsk, Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Ubbyn, Unbyn, Valvträsk samt Vändträsk. Samtliga har också inspekterats.

– Alla blev godkända. Ser man till Vändträsk så fick man otjänligt sista provet. Sedan vid uppföljande prov såg det bra ut. Även i Sörbyn fanns en förhöjd bakteriehalt vid andra provet som sedan inte synts på efterföljande prov.