Klicka här för att komma vidare till de första fyra bilderna i Kurirens "Lika som bär" – sportspecial!