Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg kritiserar Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Han anklagar myndigheterna för att svika sitt uppdrag när det gäller frågan hur en gruva i Kallak skulle påverka världsarvet Laponia.

– Det är ett pågående ärende. Vi fick en remiss med frågor från Bergsstaten som vi svarade på. Vi brukar ha som princip att inte kommentera pågående ärenden och inte heller föra dialog med andra myndigheter via media, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

– Har länsstyrelsen och landshövdingen någon synpunkt är de välkomna att höra av sig till oss. Det vi tycker i den här frågan står i vårt yttrande, fortsätter Claes Svedlindh.

Den 23 mars angav Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket ett tolv sidor långt gemensamt yttrande till Bergsstaten där man framförde att prövningsunderlaget inte räcker till, det saknas framförallt beskrivning av konsekvenserna för renskötseln och transporternas påverkan. Slutsatsen blev att bolaget bör ta fram och bekosta en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning.

Hur ser du på kritiken från landshövdingen?

– Om han har synpunkter på vårt yttrande är han välkommen att höra av sig och diskutera det vidare, myndigheter emellan så att säga, säger Claes Svedlindh.

Har han gjort det?

– Nej, jag har inte hört det. Det är första gången jag hör att det fanns synpunkter på det sättet, säger Claes Svedlindh.

Vi har även sökt företrädare för Riksantikvarieämbetet för en kommentar.