Varför bestämde ni er för att granska just det här?

– PJ Anders Linder, chefredaktör för Axess Magasin, skrev om sin magkänsla att rapporteringen var väldigt ensidig. Det tog vi som inspiration för att kontrollera om det var så.

Och hur föll granskningen ut?

– Magkänslan stämde. Det var i högsta grad en ensidig rapportering. Sedan den här nyheten fick riksgenomslag i och med Uppdrag Gransknings program till det att polisen gick in och avhyste ockupanterna gick det ungefär sex veckor. Under de veckorna har Sveriges Radio gjort åtminstone 25 inslag. Och inte enda gång, vad jag har hittat, frågat efter markägarens syn på saken.

Finns det en medvetenhet inom SR att man har problem att leva upp till en allsidighet i rapporteringen?

– Nej. Jag har ställt samma frågor många gånger genom åren och det finns en självbild av att man är väldigt nyanserad. Det har förekommit dock. Till exempel när vi granskade rapporteringen om Naturskyddsföreningen i somras sade Ekotchefen att vår kritik var helt korrekt. Problematiken finns egentligen i att när SR ska resonera om det här, vilket de gör, utgår de från att det finns ett uppdrag som de följer och det garanteras av journalisternas utbildning och kompetens. Sättet att jobba, som man har lärt sig, anses leda till allsidighet.

– Om någon är missnöjd, och misstag kan alltid ske, det är ju inte märkligt, då kan det anmälas till Granskningsnämnden. Men det går inte att anmäla sex veckors ensidig rapportering, sådana ärenden finns inte i praktiken för Granskningsnämnden. De säger att jo, det kan vi granska. Men de gör det aldrig.

Att det handlar om en längre period av felaktig rapportering, gör det också frågan allvarligare?

– Ja, visst blir det allvarligare. Gör man samma vinkel 25 gånger på sex veckor är det ju ett system, inte ett misstag.

Här avbryts intervjun tillfälligt för att Sveriges Radio ringer upp Mats Olin. Han återvänder efter en liten stund.

Vad hade de att säga?

– Ärendet är ju anmält till granskningsnämnden, och nyhetschefen som ringde sa att de inte uttalar sig om frågeställningen förrän Granskningsnämnden har tittat på det. Då sade jag till honom att oj, det var ju en nyhet. Så brukar ni aldrig göra annars. Det slutade med att han faktiskt kommenterade och sa att de hade försökt nå markägaren så sent som i augusti, och att de borde ha gjort fler försök. Viss självkritik alltså.

De är lite nervösa alltså, har de anledning att vara det? Ni säger ju att de har brustit i sin objektivitet och opartiskhet medan andra menar att de bara har tagit de svagas parti vilket skulle vara en god sak. Vad spelar det för roll?

– Det är inte förenligt med de krav som riksdagen ställer på SR och de krav som SR själva ställer på sig. SR har ju en Public service-handbok där de formulerar sig om sitt uppdrag. Där står det: ”Att vi är opartiska betyder att vi inte tar ställning utan att vi låter olika åsikter och fakta komma fram. Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt. Efter att ha tagit del av vårt utbud ska publiken vara så välinformerad att den själv kan ta ställning i olika frågor.”

Och det har de inte levt upp till?

– Nej, man kan inte på något sätt säga att de har levt upp till den ambitionen i det här fallet.