Den 1 februari 2016 skrev Migrationsverket avtal med Pite havsbad om att hyra ut fastigheten för flyktingboende under höst, vinter och vår fram till dess att turistsäsongen inleds. Avtalet är för Pite havsbad värt 60 miljoner kronor per år. Det reglerar både hyra och vissa driftskostnader. Avtalet avslutas 31 januari 2020, och ska inte förnyas. Det uppger Tobias Lindfors, ordförande och ägare i Pite havsbad.

– Mängden flyktingar har ju minskat drastiskt, säger han.

Han och vd Kristofer Lundström säger att bortfallet av intäkterna från flyktingboendet ska ersättas med satsningar på fler konferenser och nöjen. Det senaste året har Pite havsbad investerat i att bland annat renovera sex konferenssalar med ny modern teknik.

Artikelbild

| ”Vi har underlag för alla våra fakturor och vi har fått betalt av Migrationsverket”, säger Kristofer Lundström, vd för Pite havsbad AB.

– Efterfrågan på konferens har ökat kraftigt efter investeringarna i bland annat konferensdelen, spahuset, skybaren och i hotellrummen. Vi är en av få anläggningar i Norden som vi kan hysa 2 000 konferensgäster under ett och samma tak, säger Lindfors.

Till bilden av flyktingboendet hör också att i höstas avslöjade SVT brister i Migrationsverkets kontroller av boenden. Granskningen resulterade bland annat i att verket valde att stoppa två fakturor på 4,5 miljoner kronor från Pite havsbad.

En var på tre miljoner kronor och gällde saneringar. Den andra som omfattade drygt 1,5 miljoner kronor gällde en lång rad reparationer. Bestridandet skedde i juni i somras där Havsbadet krävdes på att komma in med kompletterande uppgifter. Det har också Pite havsbad levererat.

– Vi har skickat in de kompletterande uppgifterna och vi har fått betalt. Vi skickar ju många fakturor där vi vet att det kan krävas mer uppgifter och vi har underlag för alla fakturor vi skickar, säger Kristofer Lundström.

Vd:n kommenterar också den tvist som pågår med Skatteverket som krävt Pite havsbad på en halv miljon kronor i skattetillägg efter en tvist om hur Havsbadet hanterar sina momsbetalningar.

– Problemet är att vi har både fastighetsverksamhet som inte är momspliktig, och verksamhet i hotellrörelsen som är momspliktig. Vi har haft en dialog med Skatteverket under ett års tid där de inte kunde ge oss ett besked på hur vi ska hantera detta. När beskedet väl kom blev vi ändå påförda skattetillägg. Momsbetalningarna blir ett nollsummespel eftersom bolaget kommer att få tillbaka felaktigt inbetald moms på ungefär samma nivå som man måste betala in. Skattetillägget är felaktigt och vi kommer att överklaga det, säger Lundström.