Arbetsförmedlingen sektionschef, enheten Luleå Boden, berättar att antalet annonser på Platsbanken på fredagen låg på drygt 200. Samt att vissa av dem innehåller flera lediga platser.

Många sommarvikariat har redan tillsatts. Många tack vare de rekryteringsmässor som Arbetsförmedlingen hållit i Luleå, Boden, Haparanda och Övertorneå. På dessa har drygt 4 000 jobb, främst semestervikariat, funnits tillgängliga.

– Det har visat sig vara ett lyckat och effektivt sätt att jobba på. Både arbetsgivare och arbetssökande har varit nöjda. När vi följt upp dessa har vi sett att ungefär hälften av sommarvikariaten blivit tillsatta på det här sättet.

Många av sommarvikariaten kräver utbildning. Men enligt Ann-Chatrine Granström finns det finns jobb även för dem som saknar det, exempelvis inom handeln.

– De flesta som söker har chans att få. Vi har fortsatt god arbetsmarknad.

Hur ser det ut inom industrin?

– Där ser det olika ut i olika delar av länet. Mycket är tillsatt vid kusten.

Enligt henne hade SSAB 150 lediga platser, nu återstår ungefär ett 30-tal vikariat att tillsätta.

I norra delarna av länet finns fortfarande många hål att fylla.

– Det är fortsatt stor efterfrågan i främst Gällivare, säger hon och nämner bland annat bristen på lastbilschaufförer och maskinförare.

Även den relativt nystartade gruvan i Kaunisvaara, med stora behov av transporter, har vakanser som behöver tillsättas.

Ungdomskullarna fortsätter nedåt, så även i år. Något som kan leda till stora bekymmer i framtiden, då pensionsavgångarna är fortsatt stora.

– Gymnasieungdomarna har varit eftertraktade på rekryteringsmässorna, slår Ann-Chatrine Granström än en gång fast.

Sektionschefen upplever också att de utrikesfödda numera tas tillvara bättrepå arbetsmarknaden i Norrbotten. Men att de också ser lite olika ut bland dem som hamnat hamnat i länet.

– Ungefär 60 procent av dem går ut i arbete efter två, två och ett halvt år. De som är långtidsarbetslösa blir kvar längre.

Hon ser också att ett trendbrott skett när de gäller utrikesfödda kvinnor – fler söker och får sig ett arbete.

– Det är fantastiskt roligt i år, säger hon och konstaterar att den nedåtgående trenden vänt – om än försiktigt.

Från Arbetsförmedlingen sida ses även det som ett bevis för att arbetsmarknaden i norr är fortsatt het.