– Förra veckan fick jag hålla i boken för första gången. Det var otroligt, säger hon

Anna Hörnell har kanske främst gjort sig känd för länspubliken som journalist eftersom hon jobbat på de båda två stora länstidningarna. Född i Luleå har hon dock sedan några år tillbaka flyttat söderut, först för studier på författarutbildningen i Lund och nu på författarskolan på Biskops Arnö utanför Bålstad.

– Jag har svårt att slita mig från studentlivet, skrattar hon när vi talas vid på telefon där hon just avslutat ett studiebesök på Kungliga biblioteket i Stockholm. Där har hon tillsammans med sina kurskamrater bland annat fått se August Stridbergs originalmanuskript av romanen Röda rummet och ett verk av Selma Lagerlöf.

Artikelbild

– Då höll jag på att få dåndimpen, konstaterar hon.

Hennes egen debut utspelar sig dock i staden San Luis Obispo i Kalifornien, USA, dit huvudkaraktären Melin åker som utbytesstudent. En resa även Anna Hörnell gjorde efter gymnasiet.

– Den korta historien är att jag föll ned i depression under mina fem år i USA. Jag började gå till en psykolog som gjorde mig uppmärksam på att jag slutat skriva, något jag hela barndomen sysselsatte mig med.

Som en del av tillfrisknandet började hon leta fram halvsanna dagboksanteckningar, fragment av texter som trots den närmast ordlösa tillvaron fanns nedtecknade av hennes hand. Fragment hon fogade samman och insåg att där fanns en berättelse – en story hon började bryta loss från sitt eget liv.

– Studentmiljöer är nog ganska hysteriska överlag, men collegelivet i USA är en ytterst speciell miljö. Ungdomar i USA är mycket hårt hållna fram till de fyller 18 år och blir myndiga. Collegelivet är deras första möte med friheten och därför också en miljö som det är lätt att förlora sig i, menar hon.

Huvudkaraktären Melin har definitivt en grund i författarinnan själv.

– Jag var extremt blyg när jag flyttade till USA och ville egentligen bara passa in någonstans och bli sedd, men jag har gjort Melin lite ensammare, ängsligare och mer redo att förlora sig själv än jag var.

I arbetet med romanen växte hennes egen fiktiva plats fram ur verklighetens San Luis Obispo med påhittade karaktärer, naturkatastrofer och nattliga hyss.

– Min berättelser börjar alltid med en eller två frågor; Vad var det egentligen som hände? eller Vad hade hänt om?. I romanen ”I Kalifornien skälver jorden” är det främst frågan vad som egentligen hände som drev berättelsen. Det var en verklig händelse jag befann mig utkanten av som påverkade mig mycket. Annars bygger jag främst världar - som nu när jag skriver om om fyra kusiner i en trädgård. I trädgården hämtar jag impulser som karaktärerna i sin tur responderar på. Så tar scenerna form, förklarar Anna Hörnell.

Fotnot: ”I Kalifornien skälver jorden” är utgiven på Vox förlag.