SiS (Statens institutionsstyrelse) ungdomshem Johannisberg bygger ut i Kalix.

– Vi växer från dagens 30 platser till 44 platser. Vi har nu 12 platser i Sävast och 18 platser i Kalix, och efter utbyggnaden kommer vi att ha 32 platser i Kalix, säger Tomas Fjellvind, institutionschef vid Johannisbergs ungdomshem.

I Kalix finns pojkar som vårdas enligt LVU (lagen om vård av unga) och LSU (dömda till sluten ungdomsvård).

Artikelbild

Tomas Fjellvind framför utbyggnaden, vars första etapp väntas vara klar till våren.

Utbyggnaden innebär två nya avdelningar, en ny skola, en ny verkstad och en ny utemiljö.

– Det blir så kallade standardavdelningar och det som skiljer från den gamla utformningen är att det är fler och större öppna ytor som är bättre anpassade för gruppaktiviteter, säger Tomas Fjellvind som förklarar att många har varit involverade i arbetet med att ta fram en standardavdelning, dessa är representanter från olika delar av Statens institutionsstyrelse, Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers i Göteborg och Specialfastigheter.

Etapp ett är avdelningarna och de beräknas vara klara i april-maj kommande år, etapp två är skolan, verkstan och utemiljön som beräknas stå klara ett år efter etapp ett vilket innebär våren år 2021.

– Det är troligt att vi startar de nya avdelningarna i augusti-september nästa år, säger Tomas Fjellvind.

Artikelbild

| Tomas Fjellvind framför utbyggnaden, vars första etapp väntas vara klar till våren.

Verksamheten ska rekrytera ett 40-tal nya medarbetare, med start till hösten, huvudsakligen behandlingsassistenter men också lärare, psykolog, chefer och eventuellt ytterligare administratör.

Det är sedan tidigare känt att det är svårt att rekrytera behandlingsassistenter.

Artikelbild

| Här växer den nya byggnaden fram.

– Hela vård-Sverige har brist på personal, det gäller allt från kommunala boenden till sjukhus som tvingas stänga avdelningar på grund av personalbrist. Det är svårt att rekrytera till vårdyrken i dag, vi är många som konkurrerar om dem som finns, så vi står självklart inför en utmaning, säger Tomas Fjellvind.

Tomas Fjellvind säger att en statlig arbetsgivare ändå kan ha vissa fördelar i konkurrensen:

– Vi har fler semesterdagar, vi har bra friskvård, vi har subventionerad hälsovård och mediciner och bra avsättningar i pensionsfonder. Jag tror också att det finns en viss trygghet i att jobba statligt, att det är mer stabilt.

Johannisbergs ungdomshem har drygt 100 anställda i dag, varav 65 i Kalix och 40 i Sävast.

I takt med att utbyggnaden växer fram lär det också märkas ett ökat intresse bland Kalixborna.

– Människor hör av sig, vi ser en viss nyfikenhet redan nu, det är bra, säger Tomas Fjellvind.