När seismiska händelser sker redovisar LKAB dem med sin interna skala som är anpassad för gruvor.

– Den säger inte ett skit om hur mycket husen skakar. Miljödomstolen har fastslagit att de ska prata om millimeter per sekund, det är det som avgör. Det är bra att LKAB kan spåra var händelsen är men det säger ingenting om hur mycket det skakar ovanför jord, slår malmbergsbon Göte Henriksson fast.

– Det är totalt ointressant vad LKAB pratar om, det som är intressant och vad myndigheterna kräver är millimeter per sekund.

Göte Henriksson är numera pensionär men arbetade över 40 år för LKAB.

– Jag har jobbat med sprängteknik och utvecklat metoden, jag kan det här till skillnad från de som pratar om det. Jag var med från början och utvecklade metoden, första vibrationsmätningen var vid mitt köksbord och den första mätaren var i min källare, säger han.

David Berggård på länsstyrelsen säger så här:

– LKAB ska informera om skakningarna även med millimeter per sekund, bland annat eftersom ett antal privatpersoner har vibrationsmätare installerade av LKAB i sina bostäder och mätarna visar endast resultat i mm/s. Det är även genom mm/s som man kan få en uppfattning om hur en viss skakning har känts av och påverkat boendemiljön i hus, samt att villkoren i LKAB:s tillstånd för hur höga vibrationer som högst får tillåtas uttrycks i mm/s. Enligt vår erfarenhet förekommer det inte någon annanstans vid LKAB:s gruvor tidvis så höga vibrationer som i Malmberget framförallt orsakade av gruvinducerad seismisk aktivitet.

Anders Lindberg, informationschef på LKAB, säger att bolaget anger både den lokala skalan och millimeter per sekund.

– Det är två olika skalor. Den lokala magnitudskalan anger hur mycket energimängd det är i den seismiska händelsen men vi anger också millimeter per sekund. Det är vibrationer man kunnat uppmäta i vibrationsmätare runt om i samhället. Ibland anger vi bara maxvärde men ibland lägger vi ut hela adresslistan med alla mätare som gett utslag.

– Vi ger båda siffrorna och det är många som efterfrågar magnitudskalorna också, man kan jämföra värdet mellan olika händelser, säger Anders Lindberg.