Samtidigt visar det sig att fyra av tio som vobbar helst vill slippa, och drygt var tionde privatanställd tjänsteman upplever det som ett krav från arbetsgivaren att vobba.

Det visar en ny Novus-undersökning från Unionen som presenterats i dagarna.

Den här veckan är vi inne i ”vabruari”, som är den månad som toppar Försäkringskassans statistik över uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av sjuka barn (vab).

För privatanställda tjänstemän innebär det ett omfattande pusslande kring att ta hand om sitt sjuka barn.

Att samtidigt hinna med jobbet känns som en stor prövning.

För att klara det väljer hela sju av tio privatanställda tjänstemän att ibland vobba snarare än vabba.

En ökning med åtta procentenheter på tre år.

– Det är viktigt för många privatanställda tjänstemän att kunna jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Ökat inflytande över den egna arbetstiden och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv, säger Martin Linder, ordförande i Unionen i ett pressmeddelande.

Men även om flera privatanställda tjänstemän uppskattar möjligheten att vobba uppger fyra av tio av de som vobbar att de helst skulle slippa göra det, och mer än var tionde upplever att det är ett krav från arbetsgivaren att vobba.

Drygt var tredje privatanställd tjänsteman känner sig också otillräcklig gentemot sitt barn när de vobbar.

– Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser, konstaterar Martin Linder.

Som arbetslivet ser ut i dag har många möjlighet att arbeta på distans eller hemifrån, och då är det vanligt att ta den möjlighet.

Samtidigt som vobbandet blivit vanligare ökar alltså uttaget av föräldrapenning för vård av sjukt barn, vabbandet.

Enligt statistiken vabbar kvinnor mer än män, och de senaste två åren har långt över 700.000 dagar med utbetald föräldrapenning noterats.

Toppåret var 2015 då 772.265 dagar togs ut. 62 procent av vab-dagarna betalade ut till kvinnor och 38 procent till män enligt Försäkringskassans statistik.