Nu förstår jag inget! Så det var inte av ekonomiska skäl som tjänstemannaförslaget om att avrusta Kalix sjukhus kom till?

Nedan ett litet utdrag från en artikel i Kuriren den 4 januari där Jonas Thörnqvist, biträdande landstingsdirektör, svarar på på tidningens frågor.

"Hur mycket räknar ni med att spara på det här?

– Det här är inte en ekonomisk fråga egentligen. Det handlar framför allt om att ha bra ordning på sina processer och flöden med rätt personal på rätt ställe som utför rätt vårdinsats mot rätt patient och framförallt, dra ned på inhyrd personal. Var ska patienterna få plats?

– Vi måste i dag dra ned på vårdplatser på grund av att det saknas personal. De fysiska vårdplatserna finns, bara vi kan mobilisera tillräckligt med personal som kan bemanna dessa.”

Då kan man fråga sig, är personalsituationen på Sunderby sjukhus under kontroll? Vad som framkommit i media så är det så kallatde stabslägen för jämnan, skulle det bli mindre problem genom att flytta intensivvård, narkosläkare och röntgenläkare från Kalix till Sunderbyn?

Det är alltid lätt att söndra en fungerande verksamhet, men sjutton så svårt att bygga upp den igen! En eloge till Moa Bjerner på Kalix sjukhus som varit med om att ta fram den risk- och konsekvensanalys som nu är klar. Som hon så riktigt påpekar så har man gjort ett antal så kallade centraliseringssteg (exempelvis nedläggning av planerade operationsavdelningen i Kalix) och som hon frågar sig vad blev effekten av dessa centraliseringar?

Att inte utvärdera genomförda förändringar skulle inom industrivärlden inte ses med blida ögon. Det skulle inte skada om landstingspolitikerna vore mer lyhörda och lyssnade på den engagerade personalen på Kalix sjukhus - både nu och vid tidigare centraliseringar.

Lennart Rönnkvist