Insändare Kalla det vid sitt rätta ord: Nedskärningar! Inte besparingar! Nedskärningar inom vård, skola och omsorg är förkastligt i nuläget! Vi borde göra precis tvärtom. Siffrorna visar att psykisk ohälsa ökar, såväl hos barn och unga som hos äldre. Det slår mot trygghet och välmående och orsakar livslånga skador för den enskilda. Skador som alltför ofta inte går att återställa.

Kortsiktigt slår det hårt mot verksamheter som redan idag har behov av mer personella resurser. Inom nämnda personalgrupper med försämrad arbetsmiljö, skapar arbetsbelastningen en ohälsosam negativ stress, sjuktalen ökar, personal söker sig till andra verksamheter om de kan, kvaliteten försämras och så vidare. De negativa följderna är många. Långsiktigt blir det dyrt och kostsamt för samhället.

Stoppa nedskärningar. Prioritera vård, skola och äldreomsorg.

Blunda inte för människors upplevelse om en ohållbar arbetssituation, en ovärdig vardag för såväl unga som äldre. Låt siffror och larmrapporter om ohälsa vara en ögonöppnare. Om pengapåsen i nuläget är för liten för att vi ska ha vård, skola och äldreomsorg som inte ska vara ovärdig, så måste prioriteringar ske. Vi ska kunna vara stolta över vår offentliga utbildning och omsorg. Det måste vara en av politikernas viktigaste uppgift. Storskalighet riskerar att sabotera såväl trygghet som kvalitet. Behovet av fler personal är skriande. Detta är en nationell angelägenhet. Bli en kommun som förebild för andra kommuner!

Stoppa nysatsningar

Att försköna och bygga om offentliga anläggningar, parker och så vidare, kanske måste få stå på väntelista. Det som fungerar utan att förorsaka olyckor, får stå tillbaka i nuläget. Förenkla restaureringar inom de områden som kan klara något år till på väntelista, för att senare få en större nysatsning.

Tänk om, tänk innovativt, tänk kvalitet och människovärdigt

Låt anställda inom stadsbyggnadsförvaltningen med flera utföra arbeten som gagnar utemiljön inom vård, skola och omsorg för de äldre. Möjliggör för äldre på boenden att få vistas utomhus. Satsa på utomhusmiljö med fokus på att ta tillvara billiga och hållbara material, återvinning, klimatsmarta och miljövänliga lösningar. Kreativitet med kvalitet. Skapa förutsättningar och möjliggör för samverkan på olika plan.

Samverka med migrationsverket, arbetsförmedling, universitetet, arbetsmarknadsutbildningar, näringslivet, föreningslivet, pensionärsföreningar och så vidare.

Frustrerad anhörig, före detta specialpedagog, beroende av barnomsorg, skola och äldreomsorg