Det är inte bidrag och ledighet som är svaret på barnfamiljernas bekymmer. Detta speglas tydligt i Socialdemokraternas valanalys som konstaterar att partiet inte gick hem hos barnfamiljer, trots höjt barnbidrag och valfläsket om den så kallade familjeveckan som innebär en veckas extra betald ledighet om året för föräldrar med barn mellan 4 och 16 år.

I valrörelsens slutskede strödde Socialdemokraterna goda gåvor över föräldrarna, så att det närmade sig regelrätt bestickning.Rösta på oss, så kan du få extra ledighet, lydde den kyliga kalkylen. Som om det skulle ändranågot som helst på barnfamiljernas helt grundläggande utmaningar.

En fungerande skola och trygga bostadsområden så att föräldrarna inte behöver vara oroliga att barnen ska råka illa ut på väg hem från skolan står inte överraskande högre upp på prioriteringslistan.