Vi kan i tidningen läsa om hur underskottet för hemtjänsten sjunkit från cirka 30 miljoner till tre. Besparingen är alltså 27 miljoner, men vad är kostnaden? Personalen i hemtjänsten har i dagsläget på sina håll en otroligt tuff arbetsmiljö. För att hinna med sina arbetsuppgifter känner de ofta att de måste strunta i eller att göra vissa arbetsmoment med lägre kvalitet

Sjukskrivningarna ökar och vikariebristen spär på den redan ansträngda situationen. Det är inte så kul att börja jobba 07.00 med vetskapen att första kundbesöket som ligger 15 minuter bort i resväg ska göras 07.03. Man inleder dagen med stress och ställs inget besök in tvingas personalen till omöjliga prioriteringar resten av arbetspasset.

Hemtjänstens personal är vana att jobba flexibelt och att hantera situationer som uppstår under dagen. Fast nu känns det som att måttet är rågat. Ingen med stolthet i sitt yrke kan i längden gå omkring med en oro och stress över att inte hinna utföra det jobb man vill och som förväntas. Arbetsmiljöverket har gjort flera inspektioner och deras protokoll bekräftar den bild som personalen beskriver.

Vill man ha delaktighet så måste man erbjuda möjlighet att påverka. För det så krävs tid för de administrativa uppgifterna, realistisk färdtid och tid för reflektion. Skyddsombuden måste få ta den tid som uppdraget kräver och arbetsplatsombuden ska ges möjlighet att verka som språkrör för övriga medarbetare. Som vanligt i spartider så glömmer arbetsgivaren bort ord som delaktighet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

På Kommunal är vi mycket oroliga över att våra medlemmar far så illa och bristen på vikarier visar tydligt hur låg status vårdens yrken har fått. Vi kräver tydlighet från politiken och tjänstemännen om hur man ska lösa situationen på både lång och kort sikt. Hemtjänstens besparingar har ett pris, priset betalas av Kommunals medlemmar!