DEBATT. Region Norrbotten har nyligen antagit en ny utvecklingsplan som sträcker sig fram till 2030. Full med vackra ord om det mesta som kan förekomma i länet och förstås flitigt bruk av dagens populäraste uttryck som hållbarhet och jämställdhet.

Många har varit engagerade i framtagandet från kommuner och föreningar vilket ökad på ämnesomfånget. En hyllad produkt som bifölls av alla utom Vänsterpartiet som efterlyste än mer av nämnda nyckelord.

Planen är i första hand en tjänstemannaprodukt där politiskt kontroversiella frågor är nedtonade eller utelämnade. Jag vill därför bara belysa två sådana mycket centrala områden för regionens utveckling som inte heller bör förbigås utan bli föremål för debatt, nämligen önskvärdheten av strandnära byggande, som faktiskt omnämns, och bensinskattesänkningar.

ATT bygga strandnära är väldigt uppskattat och en stor tillgång för regionens attraktivitet. Här finns sjöar och stränder i oändlighet för var och en vilka utgör en betydande komparativ fördel för länet gentemot många andra platser.

Om det bara vore möjligt att bygga strandnära och attraktivt genom att den stockholmslag om hundra meters generellt strandskydd som gäller över hela landet sedan Stockholm blivit fullbyggt kunde modifieras. Själva bor stockholmarna så strandnära att man kan se vad de har på matbordet om man seglar förbi.

I Norrbotten har situationen ytterligare försvårats genom att Länsstyrelsen har överprövat beslut i långt större utsträckning än alla andra när kommunerna velat göra Norrbotten till en pärla att bo i.

En livsfarlig kombination för landsbygden skulle man lite tillspetsat kunna kalla den nuvarande regeringen. Miljöpartiet vill avveckla bilismen och Socialdemokraterna älskar pengarna som bränsleskatterna inbringar. Nu är de åter inne på att chockhöja överbeskattningen utöver inflationen där Sverigedemokraterna istället som enda parti vill sänka bensinpriset med så pass som 70 öre per liter.

Bilen som är helt avgörande för landsbygden görs så kostsam att livet där riskerar tyna bort och avfolkningen tilltar. Enligt nyligen framtagna beräkningar kan bränsleöverbeskattningen av landsbygden utanför storstäderna vara upp mot hela sjuttio procent. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

För att utveckla Norrbotten behövs därför också en ny regering.

Lage Hortlund (SD),

ledamot, regionala utvecklingsnämnden