Det går bra för Luleå. Staden blir större och behovet av bostäder ökar. Luleå behöver fler hyresrätter.

Vid den bostadsdebatt som Hyresgästföreningen arrangerade i Luleå framhöll flera av Luleås politiska partier att en utförsäljning av delar av allmännyttan skulle bidra till att få kapital till renovering och nyproduktion inom Lulebos bostadsbestånd. Enligt Anders Josefsson (M) och Niklas Nordström (S) finns det bara två alternativ; att antingen sälja ut delar av allmännyttan eller att höja hyrorna.

Om Lulebo säljer ut delar av sitt bestånd av hyresrätter på Hertsön kommer dessa med stor sannolikhet att omvandlas till bostadsrätter. På sikt minskar detta tillgången på hyresrätter.

Hyresrätten har många fördelar. Den är öppen för alla och hyran sätts oftast efter bruksvärdet och inte efter efterfrågan. Det ekonomiska risktagandet för hyresgästen är litet. Det är lätt att byta bostad och flytta dit det finns jobb och studier. Tillgången på hyresrätter är en av grundförutsättningarna för att Luleå ska kunna fortsätta växa.

Luleå kommun har gett Lulebo i uppdrag att producera 1.000 nya lägenheter. Hyran för en nyproducerad trerumslägenhet hamnar ofta på cirka 11.000 kronor per månad. Lulebo måste då bygga i attraktiva lägen för att få de nya lägenheterna uthyrda. Är det allmännyttans roll att bygga dyra lägenheter i attraktiva lägen i stället för att utveckla och underhålla det nuvarande beståndet så att alla har råd att bo?

Vi föreslår att Lulebo AB klarar sina renoveringar och nyproduktion med eget och lånat kapital. När det gäller nyproduktion måste det byggas med en standard som inte driver upp kostnaderna i onödan.

Hyresrätten missgynnas skattemässigt. Dels beskattas varje lägenhet och dels får andra boendeformer skattesubventioner. Detta sammantaget gör att en nyproducerad hyresrätt blir cirka 3.000 kronor dyrare per månad! Kostnaderna skulle minska ytterligare om bostadsföretagen fick dra av moms när de bygger. Momsen är 25 procent, så det skulle bli fråga om rejält sänkta kostnader för nyproduktion. Någon större förlust för statskassan blir det inte eftersom kostnaderna gör att det byggs väldigt lite i dag.

Den nationella bostadspolitiken går att förändra och vi har förväntningar på att politiker inte bara gör sig till offer för nuvarande regelsystem. Använd det mandat som väljarna har gett er och visa handlingskraft! Gör politik av bostadspolitiken!

Våra medlemmar oroas av den nu pågående debatten. Från Hyresgästföreningen vill vi verka för ett bra boende till rimlig kostnad. Vi kommer att arbeta hårt för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Hyresgästföreningen har 535.000 medlemmar och det finns tre miljoner hyresrätter i Sverige. Våra medlemmar är en kraft som politikerna inte kan bortse ifrån.