Insändare Med förvåning och bestörtning läste jag en insändare i Kuriren, senaste veckan. Uppenbarligen med anledning av det miljörelaterade skolstrejker som, pandemiskt, spridit sig över Sverige och övriga Europa.

Att en lärare i Norrbotten rekommenderar elever i lågstadiet att ansluta sig till ”gatans parlament” genom att skolka från undervisningen och delta i aktivistgruppers upptåg och egenpåhittade aktiviteter, ofta med något politiskt korrekt angivet skäl.

Är inte skolans uppgift att bidra till att unga människor får kunskap om hur ett demokratiskt välfärdssamhälle är tänkt att fungera, istället för att uppmuntra aktivism, som icke sällan, leder till samhällsoro och anarkism.

Tommy Eriksson