Under 2015 initierades flera rättsfall där upphovsrättshavarorganisationen Copyswede vill att svenska konsumenter ska betala privatkopieringsersättning vid köp av datorer, smartphones och surfplattor. Det skulle kunna kosta konsumenten upp till 450 kronor mer när de köper en smartphone. Hur mycket beror på hur många gigabyte, alltså lagringsutrymme, apparaten har. I praktiken får vi alltså en svensk gigabyteskatt. Det vore otidsenligt, orättvist och olyckligt.

Kassettskatten - som privatkopieringsavgiften ofta kallas-– infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHS-kassetter. Upphovsrättshavare skulle ersättas för kopiering av musik, filmer och tv-program. Rimligt eftersom kassetterna var - som det heter i lagen - ”särskilt ägnade” för detta ändamål.

Men ingen köper en dator, surfplatta eller smartphone för att privatkopiera.

Undersökningar visar att 80-90 procent av musikkonsumtionen i dag är från streamingtjänster som till exempel Spotify. Vartannat hushåll prenumererar på Netflix, HBO och andra streamade tjänster för film och tv. Genom dessa tjänster har konsumenterna redan betalat upphovsrättshavarna.

Om kassettskatten utvidgas kommer många köpare av mobiler, surfplattor och datorer alltså betala dubbelt. Totalt kan det handla om över 500 miljoner kronor ytterligare om året. Detta bara för att man i teorin kan kopiera musik och film på apparaten.

En gigabyteskatt signalerar till konsumenterna att det inte är värt att göra rätt för sig. Teknisk utveckling återskapade betalningsviljan för musik. Den viljan riskerar nu att urholkas. De största förlorarna på detta är upphovsrättshavarna.

Detta vore också förödande för Sveriges roll som IT-nation. Vi framstår som ett land där teknisk utveckling beskattas godtyckligt. En sådan utveckling äventyrar arbetstillfällen i den framgångsrika IT-bransch som i dag finns spridd över hela landet.

Sverige måste få en upphovsrättslag som är anpassad till rådande teknik, och där det finns beredskap till snabba justeringar i takt med att tekniken utvecklas.

Klas Elm,

vd Elektronikbranschen